Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen per programma

3.1 Economische Promotie
In verband met de coronacrisis is een aantal onderdelen van ‘Commercieel relatiebeheer lokaal’ (oftewel budget internationaal accountmanagement bedrijven Amstelveen) en Gastvrij Amstelveen niet of in dezelfde omvang uitgevoerd. Het betreft onder meer de jaarlijkse bijeenkomsten, zoals het Cherry Blossom festival, de internationale bedrijvenlunch, het Japanfestival en Jazz in het Dorp. Dit geldt in 2020 ook voor het 75 jaar bevrijdingsfestival. Prognose is dat dit jaar incidenteel € 135.000 overblijft.

3.2 Grondbank
Bij het opstellen van de detailbegroting voor 2020 was de verwachting dat de omzet van grondstromen tegen zou kunnen gaan vallen, maar deze is niet financieel bijgesteld vanwege schommelingen in hoeveelheden over het jaar heen. De werkelijke grondstromen vallen nog lager uit, deels door vertraging in de planning van een aantal projecten, deels door minder omzet uit projecten en door Corona gerelateerde beperkingen op transport en projectplanningen. Tegelijkertijd lopen de vaste lasten door, ook in de contracten. Er zal naar verwachting een tekort ontstaan op de exploitatie van de Grondbank welke niet kan worden opgevangen in de egalisatiereserve. In het raadsvoorstel budgetoverheveling van december zal de raad hierover geïnformeerd worden.

3.3 Toeristenbelasting
Via de septembercirculaire 2020 is voor minder inkomsten toeristenbelasting een compensatie verstrekt van € 258.000. De toeristenbelasting 2020 wordt in 2021 verantwoord. Dit betekent dat het tekort over dit jaar in 2021 wordt verantwoord in de reguliere P&C-documenten.

De uitkomsten van de septembercirculaire maken onderdeel uit van het pakket aanvullende begrotingsvoorstellen dat apart wordt voorgelegd bij de begrotingsbehandeling. Daarin zijn ook ontvangen compensatiegelden corona opgenomen, waaronder bedragen gederfde inkomsten parkeren en toeristenbelasting.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20