Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Bijlagen

Inkoop onrechtmatigheid

Op het gebied van Inkoop en Aanbesteding (I&A) staan inkopen volgens de Europese aan-bestedingsrichtlijnen en de regels van de Aanbestedingswet 2012 centraal. Het college en de directie sturen actief bij nieuwe aanbestedingen, waarbij tot eventuele afwijkingen vooraf wordt besloten door het college. Uitgangspunt is het strikt hanteren van inkoopprocedures om nieuwe onrechtmatigheden te voorkomen.

Dit uitgangspunt geldt ook voor het afbouwen van de huidige inkooponrechtmatigheid. Ook daar wordt actief op gestuurd. Op basis van de tussentijdse crediteurenanalyse 2020 verwacht I&A dat de onrechtmatigheid voor 2020 uitkomt tussen de € 1.5 en € 2.0 miljoen. De huidige onrechtmatigheid bevindt zich op hoofdlijnen bij de onderwerpen Bedrijfskleding, Wagenpark, Inhuur Personeel en ICT. De tolerantiegrens voor onrechtmatigheid bij de jaarrekening ligt tussen de € 2.5 en € 3,0 miljoen.

Vanuit het concern inkoopjaarplan worden aanbestedingsprocedures gepland en opgestart om onrechtmatigheden af te bouwen. Ook gedurende de coronacrisis wordt daar volop op ingezet. Zo is de aanbesteding voor bedrijfskleding in voorbereiding en zijn diverse aanbestedingen voor het wagenpark gepubliceerd. Voor ICT-gerelateerde onderwerpen wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij gezamenlijke aanbestedingen met de VNG. Het doel is en blijft om rechtmatig in te kopen en zoveel mogelijk lopende onrechtmatigheid af te bouwen.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20