Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Begroting

Begrotingssaldo per programma

Omschr. begr.wijz.

uitgaven

inkomsten

saldo

Programmabegroting 2020

74.977.600

24.412.700

50.564.900

Aanbieding Programmabegroting 2020

263.000

400.000

-137.000

Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019

570.000

80.000

490.000

Afdelingsplannen 2020

-47.300

-47.300

Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020

69.700

75.000

-5.300

Perspectiefnota 2021

4.097.600

269.100

3.828.500

Vaststellen Jaarstukken 2019

293.000

293.000

2e tijdvakrapportage 2020

81.500

81.500

01 SOCIAAL DOMEIN

80.305.100

25.236.800

55.068.300

Programmabegroting 2020

48.611.800

24.852.700

23.759.100

Aanbieding Programmabegroting 2020

-2.000.000

-2.000.000

Tweede tijdvakrapportage 2019

731.300

493.400

237.900

Programma onderwijshuisvesting 2020

56.400

56.400

0

Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019

155.000

155.000

Scholenlocatie Orion

140.000

140.000

0

Verbetermaatregelen binnenklimaat basisscholen Orion

240.000

240.000

0

Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020

223.500

192.800

30.700

Perspectiefnota 2021

354.000

354.000

Vaststellen Jaarstukken 2019

1.162.000

1.162.000

0

2e tijdvakrapportage 2020

-432.000

-432.000

0

02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING

49.242.000

26.705.300

22.536.700

Programmabegroting 2020

2.090.400

1.584.600

505.800

Tweede tijdvakrapportage 2019

1.000.000

1.000.000

Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019

115.000

115.000

Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020

-149.600

-149.600

Vaststellen Jaarstukken 2019

-1.000.000

-1.000.000

03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

2.055.800

1.584.600

471.200

Programmabegroting 2020

59.468.800

39.962.300

19.506.500

Tweede tijdvakrapportage 2019

1.631.700

1.308.700

323.000

Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019

205.000

205.000

Afdelingsplannen 2020

-5.200

-5.200

Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020

185.000

281.800

-96.800

Perspectiefnota 2021

-1.929.400

-3.418.800

1.489.400

Vaststellen Jaarstukken 2019

1.553.000

1.410.000

143.000

Actualisering grondexploitaties ultimo 2019

239.900

239.900

04 OPENBARE RUIMTE

61.348.800

39.544.000

21.804.800

Programmabegroting 2020

13.693.100

17.225.100

-3.532.000

Tweede tijdvakrapportage 2019

-187.700

1.235.800

-1.423.500

Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019

50.000

50.000

Aanpassen begroting 2019 en 2020 op het gebied van bouwleges

1.327.000

2.350.000

-1.023.000

Afdelingsplannen 2020

-7.400

-7.400

Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020

273.900

121.500

152.400

Perspectiefnota 2021

171.800

-1.554.200

1.726.000

Vaststellen Jaarstukken 2019

1.794.000

1.694.000

100.000

Actualisering grondexploitaties ultimo 2019

8.748.500

12.535.900

-3.787.400

05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

25.863.200

33.608.100

-7.744.900

Programmabegroting 2020

16.101.200

2.200.500

13.900.700

Aanbieding Programmabegroting 2020

254.000

254.000

Tweede tijdvakrapportage 2019

10.000

10.000

Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019

75.000

75.000

Samenwerking Amstelveen-Aalsmeer

400.000

400.000

Rechtspositie raadsleden 2020

91.000

91.000

Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020

-70.600

-55.100

-15.500

Perspectiefnota 2021

-35.200

-35.200

2e tijdvakrapportage 2020

22.300

22.300

06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.

16.847.700

2.145.400

14.702.300

Programmabegroting 2020

80.056.800

38.204.400

41.852.400

Aanbieding Programmabegroting 2020

-128.000

-32.000

-96.000

Aanbieding Programmabegroting 2020

-650.000

650.000

Aanbieding Programmabegroting 2020

650.000

-650.000

Aanbieding Programmabegroting 2020

3.800.000

3.800.000

Tweede tijdvakrapportage 2019

1.564.300

566.300

998.000

Tweede tijdvakrapportage 2019

4.800.000

5.600.000

-800.000

Afdelingsplannen 2020

5.011.800

4.952.600

59.200

Elektrificering gemeentelijk wagenpark incl oplaadpunten

-388.000

192.000

-580.000

Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020

111.200

436.000

-324.800

Perspectiefnota 2021

-4.008.700

-2.021.800

-1.986.900

Vaststellen Jaarstukken 2019

1.052.900

152.900

900.000

Actualisering grondexploitaties ultimo 2019

-3.096.900

-3.096.900

0

2e tijdvakrapportage 2020

864.600

886.900

-22.300

Digitale transformatie

2.700

2.700

Nieuwe teamindeling SO

-3.900

-3.900

07 OVERHEAD

89.638.800

45.840.400

43.798.400

Programmabegroting 2020

24.860.800

165.389.900

-140.529.100

Aanbieding Programmabegroting 2020

905.000

128.000

777.000

Aanbieding Programmabegroting 2020

-485.000

-500.000

15.000

Tweede tijdvakrapportage 2019

212.000

0

212.000

Afdelingsplannen 2020

700

700

Rechtspositie raadsleden 2020

-91.000

-91.000

Verkoop aandelen Eneco

7.367.100

29.867.100

-22.500.000

Perspectiefnota 2021, 1e tijdvakrapportage 2020

304.700

-104.200

408.900

Perspectiefnota 2021

-692.000

4.448.000

-5.140.000

PN21, Lokale maatregelen vanwege corona-uitbraak

15.000.000

15.000.000

Digitale transformatie

-2.700

-2.700

Nieuwe teamindeling SO

3.900

3.900

08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

47.383.500

199.228.800

-151.845.300

Programmabegroting 2020

6.028.300

-6.028.300

Aanbieding Programmabegroting 2020

-1.202.000

1.202.000

Aanbieding Programmabegroting 2020

650.000

-650.000

Aanbieding Programmabegroting 2020

-650.000

650.000

Aanbieding Programmabegroting 2020

3.800.000

-3.800.000

Aanbieding Programmabegroting 2020

15.000

-15.000

Tweede tijdvakrapportage 2019

1.357.400

-1.357.400

Tweede tijdvakrapportage 2019

-800.000

800.000

Budgetoverheveling en rechtmatigheid Jaarstukken 2019

1.090.000

-1.090.000

Aanpassen begroting 2019 en 2020 op het gebied van bouwleges

-1.023.000

1.023.000

Samenwerking Amstelveen-Aalsmeer

400.000

-400.000

Elektrificering gemeentelijk wagenpark incl oplaadpunten

580.000

580.000

Elektrificering gemeentelijk wagenpark incl oplaadpunten

-580.000

-580.000

0

Verkoop aandelen Eneco

-22.500.000

22.500.000

Perspectiefnota 2021

235.800

-235.800

PN21, Lokale maatregelen vanwege corona-uitbraak

15.000.000

-15.000.000

Vaststellen Jaarstukken 2019

436.000

-436.000

Actualisering grondexploitaties ultimo 2019

-3.547.500

3.547.500

2e tijdvakrapportage 2020

81.500

-81.500

BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)

0

-1.208.500

1.208.500

TOTAAL

372.684.900

372.684.900

0

Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Het afdelingsplan is ter informatie naar de raad gestuurd, maar formeel niet bekrachtigd. Het saldo bevat een mutatie van € 81.500 met betrekking tot "2e tijdvakrapportage 2020". Dit betreft een klein deel van deze rapportage die al in het financieel pakket als kladwijziging staat opgenomen in afwachting van definitieve besluitvorming.

Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september.

Beslispunt:

  1. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 5.1.
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20