Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Reserves en voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen
Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Uitgave

Inkomst

2.1

Riolering

-640

2.2

Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld

35

2.3

Onderhoud Vastgoed (SPUK)

254

254

2.4

Uitgifte graven

105

2.5

Afkoop onderhoud graven

264

2

Totaal voorzieningen

-386

658

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20