Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Financiële afwijkingen

Begrotingsrechtmatigheid programma's en BBV aanpassingen

4.1 Groengebied Amstelland
Als gevolg van de Corona-crisis is de participantenbijdrage voor het Groengebied Amstelland (Gemeenschappelijke Regeling) eenmalig verhoogd met € 38.500 in 2020.  De provincie Noord-Holland bundelt de extra bijdragen van alle participanten, en dient een verzoek tot compensatie in bij het Rijk.

4.2 Heemparken
Een deel van de toegekende, 6-jaarlijkse BRIM subsidie voor de Heemparken is geoormerkt voor het vervangen van de beschoeiing van het Jac. P .Thijssepark. Aangezien de directieraming hoger uitpakt dan voorzien en er geen aanvullende budgetruimte is binnen het uitvoeringsprogramma voor oeverrenovaties, zal dit project worden doorgeschoven naar 2021/22.

4.3 Aanjager Duurzaamheid
Voor de uitvoering van de werkzaamheden rond het duurzaamheidsfonds is een medewerker ingehuurd. Deze verzorgt de contacten met een aanvragers en stimuleert de inzet van het duurzaamheidsfonds. Er wordt € 24.000 uit het duurzaamheidsfonds overgeheveld naar de bedrijfsvoering om de inhuur mogelijk te maken.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20