Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Financiële afwijkingen

Begrotingsrechtmatigheid programma's en BBV aanpassingen

3.1 Economische Agenda Amstelland-Meerlanden
In 2017 hebben de Amstelland-Meerlanden (AM) gemeenten gezamenlijk de Economische Agenda Amstelland-Meerlanden opgesteld. Conform de gemaakte afspraken wordt de kasfunctie van de uitvoering van de Economische Agenda AM vervuld door de gemeente Amstelveen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt de begroting hierop aangepast.

3.2 Transformatieopgave glastuinbouwgebieden Greenport Aalsmeer
De gemeente Amstelveen heeft met de gemeenten van de Greenport Aalsmeer een onderzoek uitgevoerd naar het versnellen van de transformatieopgave glastuinbouwgebieden. Dit onderzoek is volledig gesubsidieerd door de MRA.

3.3 Economische Promotie
Voor het opstellen van het Promotieplan Amstelveen en de realisatie van beleef Amstelveen (visit Amstelveen) is budget vanuit economische promotie beschikbaar.  Voor de uitvoering van deze activiteiten is mede gebruik gemaakt van externe kennis en expertise. Vanuit economische promotie wordt € 98.000 omgezet naar de bedrijfsvoering t.b.v. uitvoering van deze projecten / plannen.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20